česky  čs
english  en
Komunikace a jednání s lidmi (2383009)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:KJLSchválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Lidská komunikace představuje nezastupitelný fenomén v činnosti člověka, neboť je přítomna prakticky ve všech jeho aktivitách. Totéž platí (se specifickými modifikacemi) i pro činnost manažerů. Nelze tedy nekomunikovat - lze jen komunikovat špatně, dobře a výtečně.
Vyučující
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Základy lidské komunikace
2. Verbální komunikace
3. Vyjednávání
4. Nonverbální komunikace
5. Jak se nadat oklamat v komunikaci
6. Nekontaktní formy komunikace
Osnova cvičení
1. Naslouchání
2. Vztahová inteligence
3. Diplomatické jednání
4. NLP a nonverbální komunikace
5. Lidský mozek a komunikace
6. Jednání s problematickými osobami
Literatura
Základní:
Rosenberg, M. B.: Nenásilná komunikace a moc. Portál, Praha 2019,(1. vydání-2016)
Basu, A., Faust, l.: Umění úspěšné komunikace. Jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi. GRADA, Praha 2017,
Borg, J.: UMĚNÍ PŘESVĚDČIVÉ KOMUNIKACE. Jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých. 3. rozšířené vydání, GRADA, Praha 2019,
Další doporučené:
Budou uváděny v přednáškách a ve cvičeních.
Požadavky
2 referáty: Plán připravovaného jednání, Dopis vybrané osobnosti (dle zadání) + aktivní účast ve výuce
Klíčová slova
Komunikace, naslouchání, verbální komunikace, nonverbální komunikace, vyjednávání (i s obtížnými lidmi), diplomatické jednání, klamy a manipulace v komunikaci, nekontaktní komunikace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)