česky  čs
english  en
Projektové řízení (2383047)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:PRApproved:05.05.2021
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Tento kurz poskytuje systematické a důkladné seznámení se všemi aspekty projektového řízení. Vzhledem k tomu, že se projektové řízení uplatňuje především při řízení změn / inovací, jeho význam stále roste. Kurz podtrhuje důležitost porozumění vztahu mezi projekty a strategickými cíli organizace. Kurz také pojednává o technických, kulturních a mezilidských dovednostech nezbytných pro úspěšnou správu projektů od začátku do konce. Zdůrazňuje, že projektové řízení je profesionální disciplína s vlastními nástroji, znalostmi a dovednostmi.
Structure
Ekonomické souvislosti v 21. století a význam vedení a řízení PM
Strategie, implementace strategie a řízení projektů
Metodiky pro definování strategie, obsah podnikových strategií, implementace strategie a role projektového managementu
Vedení, řízení a motivace, funkční organizace / specializované projektové týmy / maticová struktura, kulturní charakteristiky a důsledky pro organizaci projektů Definování projektu, rozsah, priority, struktura rozložení práce (WBS), odpovědnosti, komunikace
Odhad časů a nákladů projektu
Odhad shora dolů / odhad zdola nahoru / funkční body / křivka učení
Druhy nákladů
Porozumění finančním výkazům.
Vypracování plánu projektu
Řízení rizik a příležitostí
Časový plán zdrojů a časově rozložené náklady pro zajištění základní úrovně rozpočtu
Efektivní vedení v řízení projektů Požadavky a profil vedoucích
Měření pokroku a výkonu, dokončení odhadů
Agilní řízení projektů
Structure of tutorial
Seznámení se a využití softwarové podpory řízení projektů MS Project.
Literarture
A. Longman, Jim Mullin: The Rational Project Manager: A Thinking Team's Guide to Getting Work Done, ISBN-10 : 0471721468, Wiley; 1st edition (April 15, 2005)
Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 6th Edition (September 22, 2017), ISBN-10:9781628251845
Rosenau.,M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2000
Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)