česky  čs
english  en
Constructive Geometry A (E01A018)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:13.06.2017
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:EN
Anotace
The subject is focused on geometric objects in the space - curves, surfaces and solids and their properties and mutual relations.
Osnova
Methods of projection. Analytic geometry. Planar kinematic geometry. Helix. Surfaces of revolution. Helicoidal surfaces. Envelope surfaces. Developable surfaces. Smooth transition developable surfaces.
Osnova cvičení
Methods of projection. Analytic geometry. Planar kinematic geometry. Helix. Surfaces of revolution. Helicoidal surfaces. Envelope surfaces. Developable surfaces. Smooth transition developable surfaces.
Literatura
Linkeová, I.: Constructive Geometry , textbook, 2nd edition, CTU in Prague, 2019.
Linkeová, I., Hlavová, M., Pajerová, N.: Constructive Geometry - Exercises, textbook, CTU in Prague, 2019
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)