česky  čs
english  en
Engineering Design II. (E131002)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:ED2Schválen:23.05.2008
Platí do: ??Rozsah:2P+3C
Semestr:2Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:EN
Anotace
Theoretical fundamentals of GPS (Geometrical Product Specification). Students will get critical knowledge about ISO system of limits and fits, tolerancing, surface texture, geometrical tolerance, dimensional loops, tolerancing of angles and cones, tolerancing of threads. Integral part of course is a project where students apply and practice their knowledge from lectures.
Osnova
Tolerancing of longitudinal dimension
ISO system of limits and fits (Interchangeable system)
Tolerancing of surface texture
Geometrical tolerance
Dimensional loops
Tolerancing of angles and cones
Tolerancing of thread
Gradation of quantities - series of preferred numbers
Osnova cvičení
Representation and dimension of gears and splines
Joint of a hub and a shift
Design of spindle shaft
Calculation of dimension loop
Literatura
[1] KŘIVÝ, POSPÍCHAL : Fundamentals of design I, English texts
[2] KŘIVÝ : Fundamentals of design II - Rules of Interchangeability, English texts
[3] SLANEC, K. Konstruování - Geometrická přesnost výrobků, díl 1 až 3. ČVUT Praha (Czech).
[4] DRASTÍK, F. Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. (Mechanical Standards for Design and Workshop - Czech) or VÁVRA, P. Strojnické tabulky
[5] Rolling bearings. SKF Main Catalogue. PUB BU/P1 10000/2 EN. August 2013

Požadavky
Basic rules of representation and dimensions of parts. (Engineering Design I)
Klíčová slova
Tolerances, Deviations, Geometrical tolerance, Surface Roughness, Threads, Dimension loops, GPS.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)