česky  čs
english  en
Fundamentals of Alternative Energy Sources (E162023)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:10.01.2012
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:EN
Anotace
Principles and basics of alternative energy sources applications. Solar energy. Heat pumps. Biomass utilization.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
Solar energy. Photothermal conversion of solar radiation. Solar collectors. Solar thermal systems - design and balancing.Solar systems components and their design. Heat pumps and components. Heat pump coefficient of performance. Heat pump operation. Sources of low potential heat for heat pumps (air, water, ground, waste heat). Design of low potential heat sources. Energy use of biomass. Types of biomass (fytomass, animal, waste). Termochemical conversion of biomass. Combustion and combustion boilers.
Osnova cvičení
Geometry of solar radiation. Efficiency and thermal output of solar collector. Dimensioning of solar collector area for water heating systems. Energy gains calculation. Heat pump cycle in diagramm pressure-enthalpy. Dimensioning of low-potential heat sources for heat pumps (ground bore holes and flat collectors, wells, waste air). Design of heat pump for heating (heat load, heating water temperature). Dimensioning of biomass fuel store.
Literatura
Matuška, T.: Sešit projektanta - Solární tepelné soustavy, STP 2009.
Dvořák, Petrák: Tepelná čerpadla.
Matuška, T.: Alternativní zdroje energie, ČVUT 2010. Učební podklady na internetu.
Požadavky
Basics of thermal engineering.
Subject Basics of Heating
Klíčová slova
solar energy, heat pumps, combustion of biomass
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)