česky  čs
english  en
Branch Project I. (E162121)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:5Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:EN
Anotace
Application of a theory in environmental engineering
Osnova
Indoor environmental factors, air pollution, heat losses, heat load, ventilation, air-conditioning, heating, noise reduction
Literatura
[1] Nový, R.: Technika prostředí. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03492-5.
[2] Bašta, J.: Documents of study:Introduction to building technology, Psychrometric chart.
Klíčová slova
Environment, HVAC systems
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)