česky  čs
english  en
Design of Surface Treatment (E331076)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:27.01.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:EN
Anotace
Subject is specialized to design of convenient technology and operations surface treatments. Takes respect up to material, quality, construction and enviroment engineering parts. And also tekes respect up to best accessible techniques agreable integrated prevention dle EU laws.
Vyučující
Ing. Jan Kudláček Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Kudláček Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jan Kudláček Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Design of suitable technology surface treatments in term of product part function.
Projection and design of workrooms surface treatments.
Cleaning and pre-treatments in surface treatments.
Technology techniques surface treatments.
Processing scrap cleaning and liquidation from surface treatments process.
Surface treatments for automotive industry.
Surface treatments for aerospace industry.
Osnova cvičení
Objectiv of study is gettig problems, design optimal technology process of surface treatments for necessity of engineering practice, under control.
Literatura
1. Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.
2. Kreibich, V - Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s.
3. Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav (Návody ke cvičení), Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s.
4. Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.
5.BARTONÍČEK, R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Academia Praha 1966.
6.BARTONÍČEK, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL Praha 1980
Požadavky
Piece of knowledge from surface treatments branch ensuing from previous study.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)