česky  čs
english  en
Technology II. (E341014)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:14.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:EN
Anotace
Mechanics of chip formation, cutting processes, finishing operations, non-traditional machining processes. Production rates calculation, machining economics. Automation of processes, programming of manufacture. Engineering metrology. Assembly techniques. Introduction to process planing.
Vyučující
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Zimní 2020/2021
Osnova
1) Fundamentals of machining technology
2) Machine tools, automation of movements, tool changes, workpiece exchanges, other automation options
3) NC control - principles of manual programming and workshop programming
4) Machine programming, choice of strategy and expert systems
5) Advanced turning technologies, type technology, machines, tools for progressive turning
6) Multi-axis turning, multi-spindle turning, workpiece clamping in serial and mass production
7) Advanced milling technologies, machines, four and five-axis milling, progressive tools, pallet systems
8) Production of gears, production methods, possibilities of numerical machines, finishing of gears, advanced methods of production of other complex profiles - grooving, threads
9) Surface finishing, grinding and other technologies to achieve the highest quality and precision of surfaces
10) The role of metrology in society, quality control of production processes
11) Additive and hybrid production technologies
12) Assembly technology, applied ergonomics
13) Technological design of production processes and economics
Osnova cvičení
1. Metrology - metering longitude, calibre, run-out.
2. Metrology - metering thread and tooth systém.
3. Theory cutting - metering force and temperature measuring.
4. Theory cutting - metering tool wear.
5. Automatization production workpiece - types machine and their technological possibilities.
6. Hand programming - assemblage NC programme for CNC lathe and for CNC milling machine.
7. Machining process planning - procedures and documents.
8. Mechanical programming - CAM systems, make-up of partprograms.
9. Cutting tools - material, cutting geometry, sharpening.
10. Economics of the cutting process - calculation boundary dues and opt. cutting conditions.
11. Consultation of semestral work.
12. Spec. technology - shaving, finishing cut method, production thread and tooth system.
13. Unconventional technology - segmentation and their technological possibilities. Assembly - fundamentals of segmentation construction according to assembly, assembly organization.
Literatura
- Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J. - Dvořák, R.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2007. 252 s. ISBN 978-80-01-03752-2.
- Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.: Technologičnost konstrukce. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4
- Kafka, J. ; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha : ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3
- http://www.americanmachinist.com/
Požadavky
Basics of cutting technology.
Klíčová slova
material cutting theory, methods of holding the work
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)