česky  čs
english  en
Modelling and Simulation II. (E351712)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:04.02.2016
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní kurz o modelování částí i celých strojů metodou konečných prvků.
Vyučující
doc. Ing. Petr Kolář Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Matěj Sulitka Ph.D.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Petr Kolář Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Matěj Sulitka Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Petr Kolář Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Matěj Sulitka Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
Nosníkové prvky; příprava geometrie pro MKP model; tvorba volné a mapované sítě; definice okrajových podmínek; výpočty vlastností osamělých těles; výpočty vlastností soustavy těles; analýza konkrétních konstrukcí.
Osnova cvičení
Literatura
"Kolář, V., Němec, I., Kanický, V., 1997: FEM Principy a praxe metody konečných prvků; Computer Press; ISBN 80-7226-021-9
Rektorys K. a spol.: Přehled užité matematiky I a II. Praha, Prometheus, 1995"
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)