česky  čs
english  en
Informatic Systems (E372507)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:07.01.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:EN
Anotace
Meanings of Information. Information theory. Channel capacity. Coding theory. Data coding, markup languages, XML. Cryptography. OSI Reference Model. Transmission media (metallic, optical, wireless). Data link layer. Network layer, communication protocols, TCP/IP suite. Digitization of analog signals. Quantum information. Genetic information.
Vyučující
Ing. Filip Zámek
Zimní 2021/2022
Ing. Filip Zámek
Zimní 2020/2021
Osnova
1. Introduction. Meanings of Information. Information measure. Uncertainity, Entropy, Transinformation.
2. Communication channel, signal, noise. Discrete channel, capacity, noise.
3. Continuous channel. Logarithmic scale units used in telecommunication.
4. Coding. Theory, classification. Optimal codes, data compression. Error detection and correction codes.
5. Data coding. Coding of numbers and texts. Unicode. Markup languages, XML.
6. Cryptography. Public key infrastructure. Certification authority.
7. ISO/OSI reference model. TCP/IP architecture. Transmission media.
8. Transmission line. Structured cabling.
9. Baseband and broadband cabling. Data coding, Modulation.
10. Optical transmission. Wireless transmission.
11. Data link layer. Frames. MAC addresses. LAN technologies.
12. Network layer. Routing, TCP/IP protocol suite.
13. Digitization of analog data. Pulse code modulation (G.711). Voice over IP.
14. Quantum information, quantum computing. Genetic information, genetic code.
Osnova cvičení
1. Introduction. Communication channel. OSI reference model.
2. Transmission line. Metallic cabling.
3. Optical cabling, wireless transmission.
4. Data link layer. Serial communication.
5. Network layer. Communication protocols. TCP/IP architecture.
6. Securing information. Cryptography.
7. Application protocols. Typical Examples.
Literatura
1. Kocourek, P.: Přenos informace, skriptum FEL ČVUT (in Czech)^
2. Svoboda, J. - Šimák, B. - Zeman, T. : Základy teleinformatiky, skriptum FEL ČVUT (In Czech)^
3. Vajda, I.: Teorie informace, skritpum FJFI ČVUT (In Czech)^
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)