česky  čs
english  en
Robot Control Introduction (E373040)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:RCISchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+0C+2L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:EN
Anotace
The class introduces basic concepts and principles of robotics. Students will use construction kit for design, assemble and programme the robot. This subject is recommended for students of the second year of the bachelor study. There is no prerequisite for this subject.
Osnova
1) Use of the robots.
2) The basic principles of the control of the robots.
3) The basic mechanical principles of robots.
4) Control of robot movement.
5) Robotic perception (sensors).
6) General principles of the control.
7) Advanced principles of the robot control.
8) Robotic communication.
9-12) Project - Team development of robot.
13) Robot competition.
14) Assessment.
Literatura
Klíčová slova
robot; perception; sensors; decision making; reactive robot; representation of the environement; Robot competition; robotic football.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)