Základy technologie I. (K333018)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:18.06.2008
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:1
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Výrobní procesy ve strojírenské výrobě. Technologie strojírenské výroby. Materiály ve strojírenství. Pojmy ocel a litina, technické kovy. Výroba surového železa a oceli. Výroba odlitků: modelové zařízení, formovací materiály, formování a odlévání. Slévárenské slitiny. Přehled základních technologií odlévání. Technologie tváření. Tváření za tepla a za studena. Volné a zápustkové kování. Válcování. Výroba trub. Objemové a plošné tváření. Technologie svařování. Charakteristiky jednotlivých způsobů svařování. Svařování tavné: Plamenové svařování a svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou. Tepelné dělení materiálu.
Osnova
1) Základní pojmy. Materiály. Stavba kovů. Výroba oceli a litiny. Rovnovážný diagram
2) Technické slitiny Fe a neželezných kovů, Historie slévárenství, Základní terminologie
3) Objemové změny v odlitcích, Přehled základních slévárenských technologií
4) Historie tváření. Rozdělení tváření
5) Popis vybraných technologií se zaměřením na válcování a tažení
6) Úvod do technologie svařování (základní pojmy, názvosloví, rozdělení metod, typy svarů, svařitelnost)
7) Ruční svařování el. obloukem obalenou elektrodou. Svařování plamenem a příbuzné technologie
Osnova cvičení
1) Úvodní cvičení - Základní informace o předmětu, podklady pro studium, obsahová náplň předmětu (svařování, tváření, slévání, povrchové úpravy), bezpečnost práce
2) Modelová zařízení. Výroba modelů, forem a jader
3) Praktické cvičení - Svařovna - teoretický výklad a praktická ukázka řezání kyslíkem a svařováním plamenem, ruční svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
4) Praktické cvičení - Slévárna - ukázka složek formovacích směsí na syrovo, ruční formování na volný model, tavení slitiny Al, odlití do vyrobených forem, vyjmutí a apretace
5) Praktické cvičení - Kovárna - ukázka a popis tvářecích strojů, nástrojů a výrobků pro plošné a objemové tváření, popis a ukázka volného ručního kování, osvojení si práce kováře na jednoduchém výkovku
6) Shrnutí probírané látky - specifické požadavky pro dané technologie (tváření, slévání, svařování) a jejich výhody a nevýhody , rozdělení tvářecích strojů, svařování plamenem a obalenou elektrodou, řezání kyslíkem, výroba odlitků, ukázky videí pro dané technologie
7) Závěrečné cvičení - zápočtový test, udělování zápočtů
Literatura
- Podklady k 1. cvičení ( 3313 kB; 29.09.2009 09:39)
- Šablona referátu ( 52 kB; 16.09.2011 13:01)

NĚMEC, M., SUCHÁNEK, J., ŠANOVEC, J. Základy technologie I. Praha: ČVUT, 2011. 159 str. ISBN 978-80-01-03530-6.
NĚMEC, M., SUCHÁNEK, J., ŠANOVEC, J. Základy technologie I. Praha: ČVUT, 2006. 136 str. ISBN 80-01-03530-1.
SUCHÁNEK, J., BRYKSÍ STUNOVÁ, B. Fundamentals of technology I. Praha: ČVUT, 2011. 92 str. ISBN 978-80-01-04709-5.
Požadavky
- 100 % účast na cvičeních. V případě absence lze ji nahradit s jinou skupinou dle rozvrhu po dohodě s vyučujícím.
- Úspěšné absolvování závěrečného testu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 30.5.2024, 15:25 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)