Základy technologie II. (K343010)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:ZT2Schválen:10.04.2017
Platí do: ??Rozsah:4KP+4KC
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojmy třískového obrábění, terminologie, principy základních metod obrábění. Teoretické a praktické seznámení s výrobní technikou a technologickými možnostmi v rozsahu soustružení, frézování, vrtání (vyhrubování, vystružování, zahlubování), vyvrtávání a broušení a to v základní pojetí bez automatizace a speciálních aplikací.
Vyučující
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Základní pojmy procesu obrábění
2. Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje
3. Technologické podmínky procesu obrábění
4. Obrábění rotačních ploch - soustružení
5. Obrábění rovinných ploch - frézování, obrážení,hoblování
6. Obrábění otvorů - vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání
7. Protahování, dělení materiálu, broušení
Osnova cvičení
1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky, bezpečnostní předpisy, základní pojmy procesu obrábění.
2. Základní pojmy procesu obrábění - laboratorní cvičení
3. Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje
4. Praktická dílenská cvičení
5. Praktická dílenská cvičení
6. Praktická dílenská cvičení
7. Zápočtový test, odevzdání referátů, zápočet
Literatura
Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 20:37 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)