česky  čs
english  en
Základy obrábění, metrologie a projektování výroby (K343041)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:ZTOSchválen:14.04.2022
Platí do: ??Rozsah:2KP+2KC
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojmy třískového obrábění, terminologie, principy základních metod obrábění. Teoretické a praktické seznámení s výrobní technikou a technologickými možnostmi v rozsahu soustružení, frézování, vrtání (vyhrubování, vystružování, zahlubování), vyvrtávání a broušení a to v základní pojetí bez automatizace a speciálních aplikací.
Vyučující
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Letní 2023/2024
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Letní 2022/2023
Osnova
1. Základní pojmy procesu obrábění
2. Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje
3. Technologické podmínky procesu obrábění
4. Obrábění rotačních ploch - soustružení
5. Obrábění rovinných ploch - frézování, obrážení,hoblování
6. Obrábění otvorů - vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání
7. Protahování, dělení materiálu, broušení
Osnova cvičení
1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky, bezpečnostní předpisy, základní pojmy procesu obrábění.
2. Základní pojmy procesu obrábění - laboratorní cvičení
3. Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje
4. Praktická dílenská cvičení
5. Praktická dílenská cvičení
6. Praktická dílenská cvičení
7. Zápočtový test, odevzdání referátů, zápočet
Literatura
Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)