česky  čs
english  en
Elektronické systémy (S141088)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:23.04.1999
Platí do: ??Rozsah:60/60
Semestr:*Kredity:1
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní elektronické obvody mikropočitačů:| Zapojení mikropočítače,
komunikace v systému obousměrných sběrnic,| časový diagram, Statické a
dynamické vlastnosti portu.| Vstupní/výstupní obvody, interface.
Optoelektrické oddělení vstupů a| výstupů. DA a AD převodníky, statické a
dynamické vlstnosti. Napájecí| obvody.| Elektromagnetická kompatibilita
elektronických systémů: Zdroje| vnějšího a vnitřního rušení a jeho přenos.
Teorie vedení. Vstupních a| výstupních obvodů| z hlediska minimalizace
rušení. Stíněná vedení a stínící kryty.| Vnitřní a vnější napájecí obvody
z hlediska minimalizace rušení.| Blokování napájecích sběrnic. Provedení
sítě nn z hlediska| minimalizace rušení.|
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)