česky  čs
english  en
Pravděpodobnostní metody ve strojírenství (W01A015)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:11.10.2016
Valid until: ??Range:60B
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Pokročilejší seznámení se základními pojmy z oblasti teorie pravděpodobnosti: pravděpodobnostní prostor, náhodná veličina a náhodný vektor, rozdělení pravděpodobnosti, charakteristiky náhodných veličin, limitní věty. Princip statistické indukce, základní statistické metody pro analýzu jednorozměrných dat, testování statistických hypotéz, základy regresní a korelační analýzy. Příklady aplikací v technických úlohách.
Seznámení se základními pravděpodobnostními modely, používanými v inženýrských aplikacích při modelování spolehlivosti, optimalizaci výrobních procesů a simulacích. část přednášky bude věnována markovským procesům, aplikacím v oblasti teorie hromadné obsluhy a matematickým modelům ve spolehlivosti.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Anděl J.: Matematická statistika. SNTL Alfa 1978.
Basawa I.V., Prakasa Rao B.L.S.: Statistical inference for stochastic processes. Academic Press, 1980.
Beneš V.: Matematická statistika a pravděpodobnost pro inženýry, skriptum FSI ČVUT Praha, 1990.
Dohnal G.: Teorie hromadné obsluhy, učební texty na http://d.nipax.cz/tho
Likeš J., Machek J.: Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1982, MVŠT sešit 10.
Mukhopadhyay N.: Probability and statistical inference. M. Dekker Inc., 2001.
Ulrich M.: Základy teorie náhodných procesů, ČVUT Praha 1968.
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)