česky  čs
english  en
Základy metody konečných prvků (W01A016)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:11.10.2016
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Variační formulace okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice, slabé řešení, matematické základy metody konečných prvků (MKP). Souvislost slabého a klasického řešení. Odhady chyb. MKP pro eliptické, parabolické a hyperbolické rovnice. Příklady v 1D, 2D. Aplikace metody konečných prvků: rovnice vedení tepla, vlnová rovnice, problém konvekce-difuze, lineární problém pružnosti, Stokesův problém a Navierovy-Stokesovy rovnice.
Osnova
Literatura
Johnson, C.: Numerical Solution of Partial Differential Equation by the Finite Element Method, 1987, Cambridge University Press.
Míka, S., Přikryl, P.: Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, 1995, ZČU Plzeň.
Sváček, P., Feistauer, M.: Metoda konečných prvků, 2006, Vydavatelství ČVUT.
Vitásek, E.: Numerické metody, 1987, SNTL.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)