česky  čs
english  en
Metody rozkladu oblasti (W01O002)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45B
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rychlé iterační a hybridní algoritmy. Varianty metod rozkladu na podoblasti, agregace. Paralelní implementace.
Osnova
1 - 5. Metoda rozkladu oblasti. Neumann-Neumannovy podmínky na rozhraní. Vlastnosti algoritmu. Stabilizace algoritmu-vybalancování korekcí. Porovnání s "klasickými" multigridními postupy.
6. - 9. Obecné víceúrovňové metody. Abstraktní teorie.
10. - 14. Úlohy s nehladkými daty. Homogenizace jako dvouúrovňový proces.
Osnova cvičení
1 - 5. Metoda rozkladu oblasti. Neumann-Neumannovy podmínky na rozhraní. Vlastnosti algoritmu. Stabilizace algoritmu-vybalancování korekcí. Porovnání s "klasickými" multigridními postupy.
6. - 9. Obecné víceúrovňové metody. Abstraktní teorie.
10. - 14. Úlohy s nehladkými daty. Homogenizace jako dvouúrovňový proces.
Literatura
Hackbusch W.: Multigrid Methods. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, l988
Multigrid Methods. Lecture Notes in Mathematics, Vo.96O. Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York, l982. Editoři Hackbusch W., a Trottenberg U.
Mayer P.: Víceúrovňové metody. Disertace, MFF UK l995
Klíčová slova
Metoda rozkladu oblasti, multigrid, víceúrovňové metody
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)