česky  čs
english  en
Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic (W01TZ005)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:NODRSchválen:23.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Numerické řešení počáteční úlohy pro diferenciální rovnice vyšších řádů a pro soustavy diferenciálních rovnic.
Numerické řešení okrajové úlohy pro obyčejnou diferenciální rovnici druhého řádu.
Základní pojmy, existence a jednoznačnost řešení, lokální a globální chyba, konvergence, konzistence, stabilita.
Jednokrokové a vícekrokové metody explicitní i implicitní, zejména Runge-Kuttovy metody, metody Adamsovy, BDF, metody prediktor - korektor.
Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice 2.řádu.
Metoda střelby, metoda konečných diferencí, základ slabé formulace a Petrov-Galerkinova metoda.
Aplikace.
Vyučující
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Literatura
Buchanan, J.L.:Numerical Methods and Analysis, 1992, McGraw-Hill.
Brenan, K.E.,Campbell, S.L.,Petzold, L.R.: Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations, 1989, Elseview.
Haier, E., Wanner, G.:Solving Ordinary Differential Equations II, 1996, Springer-Verlag.
LeVegue, R.J.: Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations , 2007, SIAM.
Nakamura, S.: Applied Numerical Methods with Software, 1991, Prentice Hall.
Ferzinger J.H.: Numerical Methods for Engineering application, 1998, WILLEY-INTERSCIENCE
Vitásek E.: Numerické metody, 1987 SNTL
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)