česky  čs
english  en
Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných prvků (W01TZ007)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:PDRKPApproved:23.01.2021
Valid until: ??Range:65P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Variační formulace okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice, slabé řešení, matematické základy metody konečných prvků.
Souvislost slabého a klasického řešení.
Odhad chyby.
Volba prostoru konečných prvků.
Užití metody konečných prvků pro eliptické, parabolické a hyperbolické rovnice.
Příklady v 1D, 2D.
Aplikace metody konečných prvků: rovnice vedení tepla, vlnová rovnice, problém konvekce-difuze, problém lineární pružnosti, Stokesův problém a Navierovy-Stokesovy rovnice.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Sváček, P., Feistauer, M.: Metoda konečných prvků, 2006, Vydavatelství ČVUT.
Johnson, C.: Numerical Solution of Partial Differential Equation by the Finite Element Method, 1987, Cambridge University Press.
P. G. Ciarlet, The Finite Element Method for Elliptic Problems, SIAM, 2002 (2nd edition).
Míka, S., Přikryl, P.: Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, 1995, ZČU Plzeň.
Vitásek, E.: Numerické metody, 1987, SNTL.
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)