česky  čs
english  en
Pravděpodobnostní metody ve strojírenství (W01TZ008)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:PMSApproved:23.01.2021
Valid until: ??Range:65P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Pravděpodobnostní míra, posloupnosti náhodných veličin a jejich konvergence
Základní charakteristiky náhodných procesů
Stacionární náhodné procesy, příklady
Poissonův proces a jeho vlastnosti
Markovské posloupnosti
Markovské procesy se spojitým časem
Základy teorie hromadné obsluhy
Modelování produkčních systémů
Rozložení doby života, procesy obnovy
Statistické monitorování procesů
Spolehlivost složitých systémů
Analýza a vyhodnocení míry rizika, predikce
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Doughan, P.: Stochastic Models for Time Series. Springer 2018, ISBN 978-3-319-76938-7
Recent Studies on Risk Analysis and Statistical Modeling [electronic resource] edited by Oliveira, T.A. et al., Springer 2018, ISBN 978-3-319-76605-8
Dohnal, G.: Teorie hromadné obsluhy
přístupový údaj: https://sms.nipax.cz/_media/tho.pdf
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)