Interakce záření s pevnou látkou - radiační poškození materiálů (W02O002)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Typy záření. Modely jejich interakce s pevnou látkou-krystalem. Mechanizmus brždění energetických částic. Srážková kaskáda. Ionizace a Comptonův jev. Radiační poškození bodové a objemové. Vliv radiačních poruch na vlastnosti kovů, izolátorů a polovodičů. Transmutační procesy při ozařování. Iontová implantace. Vyhojení radiačních poruch. Technické problémy při měření dávek záření. Měření dávek rychlých neutronů-konverze, přímé měření. Detektory záření a jejich aplikace v praxi. Využití záření ve strojírenství-technika jaderných reaktorů, stavba urychlovačů a defektoskopie.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Jech,Č.: Interakce energetických atomů v pevných látkách.Studie ČSAV,1973,č.3, Černý F.: Využití iontové implantace. Zpráva SVÚOM 113 - 87, Praha 1987
Requirements
Keywords
Záření, ionizující záření, neutrony, kaskádní poruchy, bodové poruchy, transmutace, detektory, využití záření, vyhojení radiačních poruch, defektoskopie.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 26.10.2021, 11:19 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/449e895d/2021-10-19/02:06)