Rentgenová tenzometrie (W02O004)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Zdroje záření pro rtg. difrakci. Metody monochromatizace rtg. záření. Užití pozičně citlivých detektorů a zobrazovacích desek v rtg. analýze. Monokrystalová difraktometrie. Prášková difraktometrie. Dvoukrystalová a trojkrystalová difraktometrie. Rtg difúzní rozptyl v monokrystalech a tenkých vrstvách. Metody rentgenové topografie.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Kraus,Ivo.;:Struktura a vlastnosti krystalů,Praha, Academia,1993, 275 stran. Kochanovská,A.;: Zkoušení jemné struktury materiálu Röntgenovými paprsky. Praha, Elektrotechnický svaz českomoravský,1943. 260 stran.
Requirements
Keywords
Rtg. difrakce, difuzní rozptyl rtg. záření, monokrystalová difraktometrie, prášková difraktometrie.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 15.4.2021, 16:43 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)