česky  čs
english  en
Technická měření (W02O005)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět seznamuje studenty s přípravou a vyhodnocením technických měření a se základy sběru a zpracování dat. Návrh a příprava měření. Přesnost a optimalizace měření, zpracování naměřených hodnot. Nejistoty měření, nejistoty přímo a nepřímo měřených veličin. Regresní metody, lineární a nelineární regrese. Metoda nejmenších čtverců, aplikační příklady. Vybrané typy náhodného rozdělení veličin. Principy převodníku fyzikálních veličin, nejčastěji používané senzory v technické praxi : měření teplot, měření tlaků, měření průtoků, měření koncentrací atd. Nejčastěji možnosti hardwarového sběru dat : rozhraní RS232, GPIB, CANBus, multiplexery, ELMB moduly, dedikované měřící karty apod. Softwarové možnosti při sběru dat : LabView, BridgeView, TestPoint, PVSS II.
Structure
1. Metodika inženýrského experimentu
2. Přesnost prováděných experimentů
3. Zpracování výsledků z měření
4. Typické senzory pro měření fyzikálních veličin
a.měření teplot
b.měření tlaků
c.měření průtoku
d.měření koncentrací
5. Základy návrhu automatizovaných systémů sběru dat
a.Hardwarové prostředky (PC, Notebooky a typické měřící karty a používaná rozhraní)
b.Softwarové prostředky (LabView, BridgeView, TestPoint, PVSS II)
6. Metody kalibrace základních čidel-senzorů
a.teplotní senzory
b.tlakové senzory
7. Kalibrace měřícího řetězce, resp. použité elektroniky
8. Sestavení modelového kombinovaného řetězce (alespoň se dvěma druhy senzorů)
a.s využitím GPIB sběrnice
b.s využitím CANBus rozhraní
9. Provedení experimentu s kombinovaným měřícím řetězcem
10. Vyhodnocení měření a zpracování protokolu
11. Základy měření s dálkovým přístupem (distribuovaný projekt, vzdálená plocha apod.)
12. Ekonomika a náklady realizace automatizovaných systémů sběru dat
Structure of tutorial
Příklady na stanovení nejistot z měření a z metodiky zpracování výsledků z měření. Praktické ukázky zapojování senzorů-převodníků, měřící karty, multiplexery a úpravy PC pro využití typických hardwarových prostředků. Kalibrace senzorů a elektroniky. Sestavení alespoň dvou typů měřících řetězců a jejich ověření vlastním měřením. Zásady pro zpracování výsledků z měření a vytvoření protokolu/zápisu z měření.
Literarture
Veselá, Vacek: Handbook of Laboratory Experiments in Physics, ČVUT v Praze, 2010
Jenčík J.: Technická měření, ČVUT v Praze, 1991
Ripka,P; Kreidl,M;aj.: Senzory a převodníky. Skripta ČVUT, Praha 2005
Kadlec,K.; Kmínek,M.: Měřící a řídící technika, skripta VŠCHT Praha, 2005
Kreidl,M.: Měření teploty-senzory a měřící obvody,BEN,Praha 2005, 239s.
Requirements
Znalosti inženýrské fyziky, základů elektrotechniky, základů programování a počítačová gramotnost (hardware i software).
Keywords
Technická měření, nejistoty, regresní metody, převodníky, sensory, komunikační rozhraní, software pro automatizovaný sběr dat.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)