Termofyzikální vlastnosti látek pro potřebu strojního inženýra (W02O006)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Přednášky seznamují posluchače s fyzikálními a termofyzikálními vlastnostmi látek jejichž znalost je nezbytná pro optimální návrhy inženýrských konstrukcí. Obecné metody získávání spolehlivosti dat. Základy aplikované termodynamiky - mezimolekulové síly, teorie korespondujících stavů, kritické veličiny, stavové chování tekutin, termodynamické funkce. Transportní vlastnosti - viskozita, tepelná vodivost, difúzní koeficient a jiné vlastnosti tekutin. Základy simulačních metod. Metoda Monte Carlo. Metoda molekulární dynamiky. Aplikace simulačních metod. Relevantní databázové systémy - komerční a vlastní. Využití počítačových sítí pro vyhledávání spolehlivých termofyzikálních dat.
Osnova
- Základy aplikované termodynamicky
- termodynamické vlastnosti
- transportní vlastnosti
- Empirický a semi-empirický přístup získávaní inženýrských dat
- Základy simulačních metod
- Metoda Monte Carlo
- Metody molekulární dynamiky
- Základy programování simulačních metod
- Aplikace simulačních metod v inženýrské praxi (SAFT, PC SAFT)
- Databázové systémy termofyzikálních vlastností a jejich využití.

Osnova cvičení
Praktické příklady, základy programování (Fortran, MatLab apod.), ukázky nejčastěji používaných stavových rovnic, spolehlivých a ověřených databází. Zásady přípravy zpráv a publikací.
Literatura
Heinrich,J.: Vlastnosti tekutin, 1.vydání, ALFA SNTL Praha,1980, s.282
Nezbeda,I.; Kolafa,J.;aj.: Úvod do počítačových simulací-metody Monte Carlo a molekulární dynamiky, 2.vydání, Karolinum-nakladatelství UK, Praha 2002, 205s.
Požadavky
Znalosti fyziky, aplikované matematiky, termomechaniky a mechaniky tekutin.
Klíčová slova
Termofyzikální vlastnosti, aplikovaná termodynamika, simulační metody, databázové systémy počítačové sítě.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.7.2024, 12:14 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)