česky  čs
english  en
Anglický jazyk pro doktorandy (W04J001)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:90
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu a odborným přednáškám. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru. Schopnost napsat shrnutí, připravit prezentaci. Gramatické struktury na pokročilé úrovni.
Osnova
PhD I
PhD II
PhD III
Osnova cvičení
PhD I: Murphy, English Grammar in Use (U1 -40)
PhD II: Murphy, English Grammar in Use (U41 - final unit)
PhD III: studium, jaz. zkoušky, CV, abstrakt, prezentace, odborný jazyk
Literatura
R. Murphy: English Grammar in Use
Namnožené interní odborné texty
Odborná literatura doktorandů
Požadavky
Znalost gramatiky na pokročilé úrovni. Schopnost vytvořit profesionální životopis, porozumět odbornému textu, vysvětlit svoji specializaci, interpretovat grafy, tabulky a pod.
Klíčová slova
gramatika, odborné texty, prezentace, shrnutí, grafy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)