česky  čs
english  en
Německý jazyk pro doktorandy (W04J002)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:90
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu a odborným přednáškám. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru. Schopnost napsat shrnutí, připravit prezentaci. Gramatické struktury na pokročilé úrovni.
Osnova
Znalost gramatiky na pokročilé úrovni. Schopnost vytvořit profesionální životopis, porozumět odbornému textu, vysvětlit svoji specializaci, interpretovat grafy, tabulky a pod.
Osnova cvičení
Bez výuky.
Literatura
Zettl E., Janssen J., Muller H.: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft
Myškova, Návratová: Němčina pro strojírenské obory, Deutsch im Maschinenbau
Dialog Beruf 2,3, Hueber Verlag
Doplňkové interní materiály, odborné časopisy, odborná literatura doktorandů
Požadavky
Požadavky ke zkoušce:

https://www.fs.cvut.cz/ustavy/sekce-ustav-jazyku/ustav-jazyku-12104/kurzy-12104/doktorandske-12104/
Klíčová slova
gramatika, odborné texty, prezentace, shrnutí, grafy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)