česky  čs
english  en
Český jazyk pro doktorandy (W04J005)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:Schválen:06.05.2010
Platí do: ??Rozsah:02C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu a odborným přednáškám. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru. Schopnost napsat shrnutí, připravit prezentaci. Gramatické struktury na pokročilé úrovni.
Osnova
Znalost gramatiky na pokročilé úrovni. Schopnost vytvořit profesionální životopis, porozumět odbornému textu, vysvětlit svoji specializaci, interpretovat grafy, tabulky a pod.
Osnova cvičení

Bez výuky
Literatura
Chcete ještě lépe mluvit česky 2 - Harry Putz, 2002
odborné časopisy, denní tisk a odborná literatura doktorandů
aktuální nahrávky
Požadavky
Požadavky ke zkoušce:

https://www.fs.cvut.cz/ustavy/sekce-ustav-jazyku/ustav-jazyku-12104/kurzy-12104/doktorandske-12104/
Klíčová slova
čtení odborné literatury s porozuměním sledování odborných přednášek diskuse shrnutí obsahu přečteného textu a referování o experimentu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)