česky  čs
english  en
Český jazyk pro doktorandy (W04J005)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:Schválen:06.05.2010
Platí do: ??Rozsah:02C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu a odborným přednáškám. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru. Schopnost napsat shrnutí, připravit prezentaci. Gramatické struktury na pokročilé úrovni.
Osnova
Osnova cvičení

Literatura
Chcete ještě lépe mluvit česky 2 - Harry Putz, 2002
odborné časopisy, denní tisk a odborná literatura doktorandů
aktuální nahrávky
Požadavky
Znalost gramatiky na pokročilé úrovni. Schopnost vytvořit profesionální životopis, porozumět odbornému textu, vysvětlit svoji specializaci, interpretovat grafy, tabulky a pod.
Klíčová slova
čtení odborné literatury s porozuměním sledování odborných přednášek diskuse shrnutí obsahu přečteného textu a referování o experimentu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)