česky  čs
english  en
Metodika experimentálních prací (W12O002)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět poskytuje přehled o základních metodách měření fyzikálních veličin v hydro, aero a termodynamice, organizaci experimentu a jeho vyhodnocení.
Osnova
Teorie podobnosti a rozměrová analýza.
Analogie.
Organizace experimentu v aero-, hydro- a termodynamice.
Experimentální zařízení, aerodynamické tratě a tunely pro různé účely.
Měření základních stavových veličin.
Speciální měřicí sondy.
Elektrické metody měření.
Snímače měřených veličin.
Hromadný sběr dat.
Řízení experimentu počítačem.
Zpracování výsledků měření.
Literatura
Vlastní podklady
Klíčová slova
teorie podobnosti, analogie, aerodynamický tunel, sonda, převodník, systém sběru dat
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)