Vyšší termodynamika (W12TZ002)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:06.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
• Základní pojmy a definice. Molekulární teorie plynů. Odvození vztahů pro důležité stavové a transportní veličiny.
• Odvození vlastností ideálního plynu. Složitější modely. Plyn Van der Waalsův.
• Složitější stavové rovnice. Vodní pára, chladiva.
• Základy fenomenologické termodynamiky. Základní věty a zákony. Matematické základy termodynamiky.
• Vratné a nevratné děje, důsledky, možnosti řešení.
• Základní termodynamické děje v reálném plynu. Jedno a vícesložkové systémy. Reálné směsi reálných plynů.
• Objemové a tepelné efekty při směšování. Chemické reakce.
• Fázové přeměny. Řešení pro vícesložkové systémy.
• Základy dynamiky plynů. Základní definice a zákony. Základní 1D stacionárního i nestacionárního proudění. Řešení pomocí dynamických funkcí. Řešení v reálném plynu, zejména ve vodní páře.
• Vícerozměrové případy. Řešené v oblasti podzvukových rychlostí.
• Nadzvukové proudění, aplikace ve vnější aerodynamice.
• Základy hypersonického proudění.
• Základy termokinetiky a přenosových jevů, případy současného přenosu tepla a hmoty. Průmyslové aplikace.
Osnova
Literatura
• G. A. Hawkins: Thermodynamics , John Wiley and Sons, N.Y.
• M.J.Moran, H.N.Shapiro: Fundamentals of Engineering Thermodynamics, John Wiley and Sons, N.Y.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.7.2024, 15:50 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)