Převodové mechanizmy (W13A004)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Všeobecné poznatky, základní charakteristiky a rozdělení podle způsobu přenosu točivého momentu. Převody ozubené, řetězové, řemenové a třecí. Specifické vlastnosti jednotlivých druhů z hlediska kinematiky, dynamiky a energetiky. Řešení únosnosti převodových mechanismů a pevností, problematiky jejich členů.
Osnova
- Teorie přenosu výkonů při rotačním, translačním a kombinovaném přenosu pohybu
- Teorie přenosu výkonu ozubenými převody, druhy ozubení, kinematické vazby, dynamika přenosu výkonu
- Energetické ztráty při přenosu výkonu ozubenými převody
- Optimalizace konstrukce ozubených převodů
- Pevnostní výpočty valivých ozubených převodů, výpočty torzních tuhosti, určení kinematické přesnosti
- Hypoidní ozubené převody, specifika pevnostních výpočtů a životnosti převodů
- Cykloidní a harmonické převody
- Kinematika a dynamika řemenových a řetězových převodů, pevnostní výpočty a optimalizace převodů z hlediska životnosti
- Třecí převody, variátory, kinematika, dynamika a životnost převodů, konstrukce převodů
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.7.2024, 15:53 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)