česky  čs
english  en
Teorie konstruování v podmínkách CAD (W13O003)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Algoritmizace konstruování, postup technické přípravy výroby, informace pro konstruování a jejich zpracování, tvarování, modelování, výpočetní kontroly, optimalizace tvarů a parametrů, metody hledání extrému vázaného dalšími podmínkami a jejich nasazení při optimalizaci parametrů, systémové inženýrství, HW a SW pro CAD.
Osnova
Technická příprava výroby, členění, koncipování, racionalizace.
Tvarování, modeláře, nadstavby, otevřenost architektury.
Výpočetní kontrola, maticové metody.
Konstrukční doporučení.
Optimalizace, lineární a nelineární programování, numerické metody, stochastické metody.
Systémové inženýrství.
Software.
Osnova cvičení
Výpočetní kontrola MKP.
Lineární programování.
Stochastická metoda.
Literatura
Bečka, Jan: Teorie konstruování. Skriptum ČVUT Praha 1995.
Jirouš, FR.: Systémové inženýrství. Skriptum ČVUT Prha 1995.
Beneš, P., Valášek, M.: Metody tvůrčí práce. Skriptum ČVUT Praha 1996.
Haug, E.J., Arora, J.S.: Applied optimal design. J.Wiley NY 1979.
Rychetník, L., Zelinka, J., Pelzbauerová, V.: Sbírka příkladů z lineárního programování. SNTL Praha 1968.
Požadavky
Zvládnutí látky přednášek a vypracování zadaných úloh pro cvičení.
Klíčová slova
Konstruování, CAD
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)