česky  čs
english  en
Publikace k tématu disertační práce (W13P001)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:0P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Požadavky na pohony ve výrobních strojích.
Elektrohydraulické regulační pohony, servoventily.
Elektrické regulační pohony rotační i lineární.
Speciální převody (kuličkové šrouby, koaxiální převodovky), optimalizace.
Dynamická interakce mechanické stavby stroje a pohonu.
Nekonvenční uspořádání pohonů výrobních strojů.
Tvorba matematických modelů.
Způsoby měření statických a dynamických vlastností pohonů.
Structure
Požadavky na pohony ve výrobních strojích.
- Elektrohydraulické regulační pohony, proporcionální ventily,servoventily.
- Elektrické regulační pohony rotační i lineární.
- Provedení pohonů, statické a dynamické vlastnosti, tuhost, pohybové rovnice, přenosové funkce.
- Společná pohybová rovnice elektrických a hydraulických pohonů
- Speciální převody (kuličkové šrouby, koaxiální převodovky), účinnost, tuhost, kinematické chyby.
- Optimalizace vložených převodů.
- Dynamická interakce mechanické stavby stroje a pohonu, omezování kmitočtového buzení konstrukcí při rozběhu pohonů.
- Nekonvenční uspořádání pohonů výrobních strojů, zvyšování jejich dynamiky.
- Tvorba matematických modelů.
- Postupy při měření statických a dynamických vlastností elektrických a elektrohydraulických servopohonů a speciálních převodů.
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)