česky  čs
english  en
Teorie mechanismů (W13T001)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Využití podobnosti, kinematika vybraných mechanismů, silové
charakteristiky strojů, metoda redukce sil a hmot, modelování mechanismů
jako pružných systémů, kmitání soustav s více stupni volnosti a spojitě
rozloženými hmotami a tuhostmi, resonance a tlumení, mechanismy
hydrostatické, hydrodynamické a pneumatické.
Osnova
Funkce mechanismů.
Využití teorie podobnosti.
Kinematika mechanismů.
Silové charakteristiky strojů.
Dynamika mechanismů.
Kmitání v mechanismech.
Konstrukční analýza mechanismů.
Vybrané mechanismy
Osnova cvičení
Konstrukční řešení zadaného mechanismu a jeho kontrola.
Literatura
Bečka, Jan: Mechanismy III. ČSVTS Praha 1987.
Bečka, Jan: Modelování a výpočty ozubených kol na PC. Vyd. ČVUT Praha 2003.
Požadavky
Zvládnutí látky přednášek a vypracování zadaných úloh pro cvičení
Klíčová slova
Mechanismy, kinematika a dynamika mechanismů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)