česky  čs
english  en
Principy měření neelektrických veličin (W14A001)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+2C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Kurz je zaměřen na zvládnutí pokročilých metod elektrického měření neelektrických veličin jako např. teplota, tlak, vlhkost, poloha, rychlost atd. Kromě fyzikálních principů vybraných snímačů bude kladen důraz i na jejich správné použití v aplikacích. Probírány budou rovněž možnosti verifikace údajů ze snímačů. Konkrétní veličiny budou vybrány podle témat dizertačních prací studentů.
Structure
Měření teploty (kontaktní, bezkontaktní)
Měření síly, tlaku, vlhkosti
Měření polohy, deformace, rychlosti, zrychlení
Měření průtoku, výšky hladiny
Literarture
Wilson, Jon S.. (2005). Sensor Technology Handbook. Elsevier. Online version available at: http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpSTH0000A/sensor-technology-handbook/sensor-technology-handbook

Ďaďo, S., Kreidl, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT, Praha 1996

Ripka, Pavel, and Alois Tipek. Master Book On Sensors: Modular Courses On Sensors : Leonardo Da Vinci Project CZ/PP-134026 Praha: BEN, 2003.

Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition Spatial, Mechanical, Thermal, and Radiation Measurement, John G . Webster and Halit Eren, CRC Press 2014, Print ISBN: 978-1-4398-4888-3, eBook ISBN: 978-1-4398-4889-0
Keywords
Měření, senzor, snímač
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)