Principy měření neelektrických veličin (W14A001)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+2C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kurz je zaměřen na zvládnutí pokročilých metod elektrického měření neelektrických veličin jako např. teplota, tlak, vlhkost, poloha, rychlost atd. Kromě fyzikálních principů vybraných snímačů bude kladen důraz i na jejich správné použití v aplikacích. Probírány budou rovněž možnosti verifikace údajů ze snímačů. Konkrétní veličiny budou vybrány podle témat dizertačních prací studentů.
Osnova
Měření teploty (kontaktní, bezkontaktní)
Měření síly, tlaku, vlhkosti
Měření polohy, deformace, rychlosti, zrychlení
Měření průtoku, výšky hladiny
Literatura
Wilson, Jon S.. (2005). Sensor Technology Handbook. Elsevier. Online version available at: http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpSTH0000A/sensor-technology-handbook/sensor-technology-handbook

Ďaďo, S., Kreidl, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT, Praha 1996

Ripka, Pavel, and Alois Tipek. Master Book On Sensors: Modular Courses On Sensors : Leonardo Da Vinci Project CZ/PP-134026 Praha: BEN, 2003.

Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition Spatial, Mechanical, Thermal, and Radiation Measurement, John G . Webster and Halit Eren, CRC Press 2014, Print ISBN: 978-1-4398-4888-3, eBook ISBN: 978-1-4398-4889-0
Klíčová slova
Měření, senzor, snímač
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.7.2024, 22:04 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)