česky  čs
english  en
Elektrické pohony (W14O001)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:6P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Regulační vlastnosti stejnosměrného motoru, přenosové vlastnosti měničů s fázovým řízením, přenosové vlastnosti měničů se šířkově pulsní modulací, zpětnovazební regulace stejnosměrného motoru a nelinearity v jeho regulační smyčce, problematika snímačů elektrických a neelektrických veličin používaných v elektrických pohonech, transformace souřadnic pro popis střídavých elektrických strojů, obecný matematický model asynchronního a synchronního stroje, modulace pro střídače, vektorová regulace asynchronního stroje, přímé řízení asynchronního stroje, regulace momentu synchronního stroje, pohony se speciálními elektromotory, elektrické pohony v systémech se spalovacím motorem, rušivé vlivy frekvenčně řízených pohonů a jejich eliminace
Osnova
1. Regulační vlastnosti stejnosměrného elektromotoru
2. Generování šířkově pulsní modulace komparací s pilovým průběhem, vektorová šířkově pulsní modulace, synchronní modulace
3. Přenosové vlastnosti měničů s fázovým řízením, přenosové vlastnosti měničů se šířkově pulsní modulací
4. Zpětnovazební regulace stejnosměrného motoru a nelinearity v jeho regulační smyčce
5. Snímače proudu a napětí používané v elektrických pohonech, snímače rychlosti, polohy a momentu používané v elektrických pohonech
6. Transformace souřadnic pro popis střídavých elektrických strojů
7. Obecný matematický model asynchronního stroje
8. Vektorová regulace asynchronního stroje v kartézských souřadnicích, vektorová regulace asynchronního stroje v polárních souřadnicích
9. Princip funkce proudového a napěťového on-line modelu asynchronního stroje
10. Základní principy přímého řízení asynchronního stroje, Přímé řízení podle Takahashiho, ISR
11. Obecný matematický model synchronního stroje, regulace momentu synchronního stroje
12. Pohony s reluktančními motory, specifika pohonů s lineárními motory, pohony s piezomotory
13. Elektrické pohony v soustavách se spalovacím motorem
14. Rušivé vlivy frekvenčně řízených pohonů a jejich eliminace, princip a vlastnosti pulsního usměrňovače
Literatura
I.O. Boldea, S.A. Nasar - Electric Drives - CRC Press, London , 2. W. Leonhard - Control of electric drives - Springer, Berlin
J. Javůrek - Regulace moderních elektrických pohonů - Grada, Praha 2003
Požadavky
1. Regulační vlastnosti stejnosměrného elektromotoru
2. Přenosové vlastnosti měničů s fázovým řízením
3. Generování šířkově pulsní modulace komparací s pilovým průběhem
4. Vektorová šířkově pulsní modulace
5. Synchronní modulace
6. Přenosové vlastnosti měničů se šířkově pulsní modulací
7. Zpětnovazební regulace stejnosměrného motoru a nelinearity v jeho regulační smyčce
8. Snímače proudu a napětí používané v elektrických pohonech
9. Snímače rychlosti, polohy a momentu používané v elektrických pohonech
10. Transformace souřadnic pro popis střídavých elektrických strojů
11. Obecný matematický model asynchronního stroje
12. Vektorová regulace asynchronního stroje v kartézských souřadnicích
13. Vektorová regulace asynchronního stroje v polárních souřadnicích
14. Princip funkce proudového a napěťového on-line modelu asynchronního stroje
15. Základní principy přímého řízení asynchronního stroje
16. Přímé řízení podle Takahashiho, ISR
17. Obecný matematický model synchronního stroje
18. Regulace momentu synchronního stroje
19. Pohony s reluktančními motory
20. Specifika pohonů s lineárními motory
21. Pohony s piezomotory
22. Elektrické pohony v soustavách se spalovacím motorem
23. Rušivé vlivy frekvenčně řízených pohonů a jejich eliminace
24. Princip a vlastnosti pulsního usměrňovače
Klíčová slova
Elektrický pohon, stejnosměrný motor, asynchronní motor, synchronní motor, regulace pohonu, EMC
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)