česky  čs
english  en
Inteligentní měřicí a řídicí systémy (W14O003)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kurrz rozšířuje znalosti z mikropočítačových systémů a jejich použití v měřicí a řídicí technice. Seznamuje s technikami získání, vyhodnocení a zpracování signálu pomocí systémů na bázi prostředků výpočetní techniky zejména signálových procesorů a personálních počítačů se zásuvnými kartami. Virtuální instrumentace, grafické programovací prostředky LabView MATLAB/Simulink, Vnitřní a vnější komunikační sběrnice (SPI, I2C, CAN, ASI atd.). Konstrukce, vlastnosti, programování vestavěných (embeded) systémů.
Osnova
1. Digitální zpracování signálu, vzorkování a kvantování
2. Převodníky A/D, principy, statické a dynamické vlastnosti, vliv rušení na měřenou hodnotu, elektromagnetická kompatibilita
3. Filtrace digitálního signálu, filtry s konečnou (FIR) a nekonečnou (IIR) inpulzní odezvou. Programová realizace filtrů FIR a IIR.
4. Algoritmy a metody pro vyhodnocení digitálního signálu. Fourierova a korelační analýza.
5. Přenos informace v základním a přeneseném pásmu, přenosový kanál, modulační a přenosová rychlost, signál, šum
6. Kódování, bezpečnostní a samoopravitelné kódy, hamingova vzdálenost
7. Vestavné systémy (system NI CompactRIO)
8. Specializované procesory, multiprocesorová komunikace, sběrnice SPI a I2C
9. Vnější komunikační sběrnice, CAN, ASI, MODBUS atd.
10. PC jako měřicí počítač. Zásuvné měřicí karty. Měřicí řetězce s personálním počítačem z hlediska EMC.
11. Virtuální instrumentace, grafické programovací prostředky LabView, MATLAB/Simulink
12. Signálové procesory, struktura, I/O systém, speciální měřící procesory. Instrukce zaměřené na zpracování signálu. Operace v pevné a pohyblivé řádové čárce.


Literatura
1. J. Prchal: Signály a soustavy, ČVUT Praha, 1992
2. B. Pšenička, V. Davídek: Prostředky digitálního zpracování signálů, ČVUT, Praha 1992
3. Chen Chi-Tsong: System and Signal Analysis. Saunders College Publishing, New York 1994
4. Johnson,W., G.: LabVIEW - Graphical Programming - Practical Applications in instrumentation and Control, McGraw Hill, New York, 1994
5. Firemní literatura National Instruments

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)