česky  čs
english  en
Inteligentní přístroje a systémy (W14OZ001)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:27.01.2021
Valid until: ??Range:39P+39C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
• Předmět je orientován na pokročilou podporu experimentální práce v laboratořích, na automatizované měření, sběr a zpracování informací z procesů. Podle zaměření posluchačů se zabývá systémy založenými na HW platformě PC s interfejsem pro styk s prostředím a SW MATLAB a/nebo LabView. Laboratorní cvičení probíhá na systémech NI PXI, PC s NI6024 případně cRIO.
• Digitální zpracování signálu, vzorkování a kvantování. Převodníky D/A a A/D, principy, statické a dynamické vlastnosti.
• Nejistoty měření a jejich zpracování
• Přenos dat z/do procesu. Přenos v základním a přeloženém pásmu, kódování. Telemetrie.
• Mesh sítě, jejich technologie, struktura a použití.
• Vliv vnějších vlivů na měřenou hodnotu, elektromagnetická kompatibilita.
• Filtrace signálu, analogové a digitální filtry.
• Algoritmy a metody pro vyhodnocení digitálního signálu. Fourierova a korelační analýza.
• Grafické programování aplikací v prostředí MATLAB SIMULINK a LabView
• Aplikace FPGA pro ultra rychlý sběr a zpracování informací z procesu.
• Vestavné systémy a jejich aplikace (systém NI CompactRIO).
• PC jako měřicí počítač. Zásuvné měřicí karty. Měřicí řetězce s personálním počítačem z hlediska EMC.
• Signálové procesory, struktura, I/O systém, použití.
Structure
Literarture
• DAVÍDEK, Vratislav, Miloš LAIPERT a Miroslav VLČEK. Analogové a číslicové filtry. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 8001021785.
• PATYUKOV, V. G. Signal Filtration in Phase Measurements. Measurement Techniques. 2003, vol. 46, no. 7, s. 710- 712. ISSN 0543-1972.
• JAN, Jiří. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. 2. upr. a rozš. vyd. Brno: VUTIUM, 2002. ISBN 8021415584;9788021415584.
• Bengtsson Lars E.. Embedded Measurement Systems, Thesis for the Degree of Doctor of Philisopy, Department of Physics, University of Gothenburg Sweden 2013.
• National Instruments. LabVIEW: software for measurement and automation. Austin, TX: National Instruments, 2001.
• SOKOLOFF, Leonard. Applications in LabVIEW. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall, 2004. ISBN 0130161942.
• COLGREN, Richard D. Basic MATLAB, Simulink, and Stateflow. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2007. ISBN 9781563478383
• PIETRUSZKA, Wolf D. MATLAB und Simulink in der Ingenieurpraxis: Modellbildung, Berechnung und Simulation. 3., bearb. und erw. Aufl. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2012. ISBN 3834817643;9783834817648;.
• Microrisc (firma). IQRF: IQMESH : wireless MESH networks in a snap. Jičín: Microrisc, 2010.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)