česky  čs
english  en
Biomasa a její energetická konverze (W15O012)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:20.01.2017
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření předmětu:
Možnosti a způsoby energetického využití biomasy.
Základní témata:
? Biomasa jako palivo, úprava biomasy pro spalování, spalování biomasy, zařízení pro spalování biomasy.
? Konverze biomasy na plynná paliva ? termické zplynování, výroba bioplynu.
? Konverze biomasy na kapalná paliva ? rychlá pyrolýza, výroba metanolu a etanolu
? Ekologické aspekty energetického využití biomasy.
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Základní:
Kaltschmitt, M. a kol.: Energie aus Biomasse, Springer 2009
Doporučená:
Malaťák, J., Vaculík, P.: Biomasa pro výrobu energie, ČZU 2008
Beranovský, J., Murtinger, K.: Energie z biomasy CPRESS 2010
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)