česky  čs
english  en
EKOLOGICKÉ ASPEKTY ENERGETIKY (W15OZ002)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:11.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Cílem předmětu je vymezení podmínek pro transformaci chemicky vázaného tepla ve fosilních palivech a
v biomase s dosažením požadovaného standardu vlivu na vnější prostředí.
•Požadavky BAT na technologie využívání fosilních paliv a biomasy pro energetické účely.
•Technologie dosažení minimálního impaktu transformace paliv a biomasy do vnějšího prostředí.
•Technologie snížení primárních emisí z kotle na požadované hodnoty dle BAT.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Lackner M., Winter F., Agarwal A.K. Handbook of Combustion, Volume 4, Wiley-VCH Verlag GmbH and CoKGaA, Weinheim, 2016
•Doka, G., Live Cycle Inventories of Waste Treatment Services, Ecoinvent report N.13, Swiss centre for live cyclesinventories. Dübendorf , 2003
•Odborné články na zadané téma z časopisu Odpadové foru
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)