česky  čs
english  en
ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY (W15OZ003)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:11.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se podrobně zabývá technologickým využitím dřevní i nedřevní biomasy pro energetické účely. Diskutovány jsou detailní vlastnosti biomasy jako paliva a vliv původu biomasy na tyto vlastnosti. Dále jsou probírány technologie termochemické konverze biomasy, biomasa jako zdroj kapalných paliv a technologie výroby bioplynu. Tematické okruhy předmětu jsou následující:
•Biomasa v kontextu energetického mixu ČR
•Biomasa-charakteristika, specifika, obecné vlastnosti, vznik biomasy
•Biomasa jako palivo
•Termochemické procesy: spalování
•Termochemické procesy: zplyňování
•Termochemické procesy: pyrolýza
•Výroba kapalných paliv: rostlinné oleje
•Výroba kapalných paliv: etanol
•Bioplyn
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
•Kaltschmitt, M. a kol: Energie aus Biomasse, Springer, Heidelberg, 2009
•Lackner, M. a kol: Handbook of Combustion, Wiley, Weinheim, 2010
•van Loo, S., Koppejan, J.: The Handbook of Biomass Combustion and Co-firing, Earthscan, London, 2008
•Reed, T.B.: Biomass Gasification: Principles and Technology, Noyes, Park Ridge, 1981
•Studijní distanční texty: www.moodle.cvut.cz
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)