česky  čs
english  en
Dvoufázové proudění v parních turbínách (W15T001)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl předmětu:
Seznámení s problematikou vzniku, vývoje a negativních dopadů přítomnosti kapalné fáze mokré vodní páry v parních turbínách.
Základní témata:
Proudění mokré vodní páry v průtočné části parních turbín je doprovázeno snížením účinnosti a erozí lopatek. Jako základ pro pochopení a zvládnutí teoretických analýz dvoufázového proudění je uveden fyzikální i matematický model expandující páry s nukleací a kondenzací i vznik sekundárních kapek s erozivními účinky. Zároveň je zahrnuta problematika experimentálního výzkumu mokré vodní páry v turbínách.
Témata:
Proudění mokré vodní páry v parních turbínách. Snížení účinnosti a spolehlivosti stroje. Nukleace a kondenzace primárních kapek v expandující páře. Vznik sekundárních kapek s erozivními účinky. Přídavné energetické ztráty vlhkostí v turbínovém stupni. Instrumentace pro výzkum mokré páry v energetických systémech. Opatření ke zmenšení škodlivého vlivu vlhkosti páry v turbínách fosilních, jaderných i alternativních elektráren.
Osnova
Fyzikální princip vzniku mokré vodní páry v dýze a v průtočné části parních turbín. Homogenní a heterogenní mechanismus vzniku primárních kapek. Kritická kondenzační jádra a zákony jejich růstu. Matematický model vzniku a proudění mokré vodní páry. Separace primárních kapek na povrch lopatek. Vznik sekundárních kapek. Přídavné energetické ztráty vlhkostí v turbínovém stupni. Eroze lopatek. Opatření ke zmenšení škodlivého vlivu vlhkosti páry v turbínových stupních fosilních a jaderných turbín.
Osnova cvičení
Literatura
Základní:
Moore, M.J. and Sieverding, C.H.: Two-phase steam flow in turbines and separators: theory,instrumentation, engineering. Hemisphere Publishing corporation, 1976.
Doporučená:
Gyarmathy, G.: Grundlagen einer Theorie der Nassdampfturbine. Dissertation ETH Zürich, Juris Verlag, Zürich, 1962.
Požadavky
Absolvování předmětů Mechanika tekutin, Termodynamika, Parní a plynové turbíny v inženýrském studiu.
Klíčová slova
Dvoufázové proudění, mokrá vodní pára, parní turbína, energetické ztráty, eroze lopatek.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)