Technika prostředí (W16A004)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+2C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Předmět je určen těm studentům, kteří neabsolvovali magisterské studium Technika životního prostředí. Posluchač se seznámí se základní problematikou oboru a to zejména se základy větrání, vytápění, klimatizace, čistoty ovzduší a snižováním hluku.
Structure
Stav prostředí - venkovní prostředí, vnitřní tepelné prostředí, škodliviny v ovzduší, hodnocení znečištění ovzduší. Tepelné vlastnosti budov - tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, prostup tepla stěnami, prostup tepla průsvitnými konstrukcemi, výpočet tepelné zátěže, výpočet tepelných ztrát budov. Větrání a odsávání - bilance větraného prostoru, proudění vzduchu ve větraném prostoru, přirozené větrání, nucené větrání, nucené větrání celkové, místní větrání, odsávací zařízení, aerodynamické vlastnosti sacích otvorů, sací nástavce, jednotkové odsavače. Klimatizace - vlhký vzduch, změny stavu vzduchu, dimenzování klimatizačních zařízení. Rozvody vzduchu - sítě vzduchovodů, proudění vzduchovody, dimenzování vzduchovodů, práce ventilátoru v potrubní síti. Omezování znečišťujících a škodlivých látek - omezování emisí, filtrace atmosférického vzduchu. Vytápění - tepelná rovnováha vytápěného prostoru, konvektivní vytápění, sálavé vytápění, potrubní sítě ústředního vytápění, komponenty otopných soustav, teplovzdušné vytápění. Hluk - akustické vlnění, decibelové stupnice, šíření zvuku v uzavřeném prostoru, hodnocení hluku, zdroje hluku, šíření chvění v konstrukcích, neprůzvučné konstrukce.
Structure of tutorial
Procvičení témat: Venkovní prostředí. Vnitřní tepelné prostředí. Fyziologické základy hodnocení mikroklimatu. Škodliviny v ovzduší a jeho hodnocení. Tepelné vlastnosti budov. Bilance škodlivin ve větraném prostoru. Základní způsoby větrání. Vlhký vzduch. Potrubní sítě a jejich dimenzování. Tepelná rovnováha vytápěného prostoru. Základní vytápěcí systémy.
Literarture
Nový, R. a kol.: Technika prostředí, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006.
Requirements
Znalost témat:Venkovní prostředí. Vnitřní tepelné prostředí. Fyziologické základy hodnocení mikroklimatu. Škodliviny v ovzduší a jeho hodnocení. Tepelné vlastnosti budov. Bilance škodlivin ve větraném prostoru. Základní způsoby větrání. Vlhký vzduch. Potrubní sítě a jejich dimenzování. Tepelná rovnováha vytápěného prostoru. Základní vytápěcí systémy.
Keywords
Větrání, vytápění, klimatizace, čistota ovzduší, hluk, chvění
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 12.6.2024, 16:39 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)