česky  čs
english  en
Třídění práškových materiálů a metody stanovení zrnitosti (W16O006)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Principy třídění a třídiče práškových materiálů. Základy vyjádření a měření zrnitosti práškových materiálů.
Osnova
Rozdělení mechanických pochodů, třídění práškových materiálů. Struktura a vlastnosti partikulárních látek. Charakteristiky třídění - frekvenční a kumulativní křivky zrnitosti, celková a frakční hmotnostní bilance, třídicí křivka, mezné zrno, ostrost třídění. Teoretické základy mechanického, hydraulického a pneumatického třídění partikulárních látek. Třídiče. Vyjádření zrnitosti práškových materiálů. Charakteristické velikosti souboru částic, přepočty. Principy metod stanovení zrnitosti.
Osnova cvičení
Literatura
Anděl, A.: Mechanické pochody, Ediční středisko ČVUT, Praha, 1992.
Schoenert, K., Leschonski, K.: Comminution and Air Classification, Course Manual, University of Bradford, 1976.
Svarovsky, L.: Solid-Liquid Separation, Butterworths, 1981.
Požadavky
Klíčová slova
třídění práškových materiálů, třídič, zrnitost, měření zrnitosti
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)