česky  čs
english  en
Vybrané statě z vytápění (W16O009)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Teoretické a praktické základy z vytápění světlými a tmavými zářiči. Poznatky o temperování prostor a zohlednění dynamických stavů otopných soustav.

Osnova
Diferenciální rovnice pro 2- a 3-rozměrné nestacionární vedení tepla. Termokinetika polomasívu.. Termokinetika polomasívu s periodicky proměnnou teplotou na povrchové rovině. Grafické řešení nestacionárního teplotního pole při ohřevu nebo ochlazování těles v prostředí stálé teploty. Metoda elementární rovnováhy. Metoda regulárního režimu. Dynamické stavy otopných soustav a vytápěných prostorů při přerušovaném vytápění. Planckův a Stefan-Boltzmannův zákon. Vytápění tmavými a světlými zářiči.
Osnova cvičení
Literatura
Schramek, E.R., Recknagel, H., Sprenger, E.: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. Oldenbourg Industrieverlag München 2003. ISBN 3-486-265374-2.
Bašta, J.: Vykurovanie a vetranie nizkoenergetických budov. In: Sstavebnícka ročenka 2005. Vydavateĺstvo Jaga group, v.o.s., Bratislava 2004. s. 72 - 76. ISBN 80-8076-004-7.
Bašta, J., Drkal, F., Kotrbatý, M. :Vytápění - sálavé a teplovzdušné vytápění průmyslových a občanských staveb. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1998. - 220 s. - ISBN 80-02-01240-2.
Požadavky
Klíčová slova
Vytápění, zářiče, dynamické stavy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)