česky  čs
english  en
Vybrané statě z vytápění (W16O009)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+3C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Teoretické a praktické základy z vytápění světlými a tmavými zářiči. Poznatky o temperování prostor a zohlednění dynamických stavů otopných soustav.

Structure
Diferenciální rovnice pro 2- a 3-rozměrné nestacionární vedení tepla. Termokinetika polomasívu.. Termokinetika polomasívu s periodicky proměnnou teplotou na povrchové rovině. Grafické řešení nestacionárního teplotního pole při ohřevu nebo ochlazování těles v prostředí stálé teploty. Metoda elementární rovnováhy. Metoda regulárního režimu. Dynamické stavy otopných soustav a vytápěných prostorů při přerušovaném vytápění. Planckův a Stefan-Boltzmannův zákon. Vytápění tmavými a světlými zářiči.
Literarture
Schramek, E.R., Recknagel, H., Sprenger, E.: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. Oldenbourg Industrieverlag München 2003. ISBN 3-486-265374-2.
Bašta, J.: Vykurovanie a vetranie nizkoenergetických budov. In: Sstavebnícka ročenka 2005. Vydavateĺstvo Jaga group, v.o.s., Bratislava 2004. s. 72 - 76. ISBN 80-8076-004-7.
Bašta, J., Drkal, F., Kotrbatý, M. :Vytápění - sálavé a teplovzdušné vytápění průmyslových a občanských staveb. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1998. - 220 s. - ISBN 80-02-01240-2.
Keywords
Vytápění, zářiče, dynamické stavy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)