česky  čs
english  en
Vyšší teorie otopných ploch (W16O010)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Teoretické a praktické základy konstrukce, teplotechnického a provozního chování otopných ploch. Poznatky o temperování otevřených ploch a provozování kombinovaných otopných ploch a jejich měření.
Osnova
Specifikace sdílení tepla u otopných těles. Geometrické, teplotechnické a provozní charakteristiky otopných těles. Měření teplotechnických a hydraulických parametrů otopných těles. Omezující vlivy výkonu otopných těles. Specifika velkoplošných otopných ploch. Konvekce u podlahového vytápění. Vliv výměny vzduchu na přestup tepla. Specifika temperování otevřených ploch. Kombinované otopné plochy - regulace tepelného výkonu a požadavky na koncepční myšlení.
Osnova cvičení
Literatura
Bašta, J.: Otopná tělesa - sešit projektanta č. 5. STP 2000, ISBN 80-02-01351-4, 211 s.
Bašta, J.: Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. - 328 s. - ISBN 80-01-02365-6.
Požadavky
Klíčová slova
Otopná plocha, otopné těleso, zkušebnictví
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)