česky  čs
english  en
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE (W16OZ001)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Sluneční energie. Geometrie slunečního záření. Dávky slunečního záření v ČR a Evropě.
•Solární tepelné kolektory a jejich parametry. Účinnost a optické charakteristiky solárních kolektorů.
•Solární tepelné soustavy kapalinové.
•Návrh plochy solárních kolektorů pro základní aplikace.
•Hydraulická schémata solárních soustav.
•Základní principy přečerpávání tepla. Carnotův oběh. Rankinův oběh. Skutečný oběh.
•Prvky tepelných čerpadel
•Parametry tepelného čerpadla. Topný výkon, chladicí výkon, elektrický příkon, topný faktor.
•Zdroje nízkopotenciálního tepla pro TČ (vzduch, voda, zemský polomasív, odpadní teplo) a jejich návrh.
•Návrh a provoz tepelných čerpadel. Návrh akumulačních zásobníků pro tepelná čerpadla. Hydraulická zapojení.
•Efektivita tepelných čerpadel, intervalová metoda hodnocení.
•Zajímavé a významné instalace alternativních zdrojů energie v ČR
•Exkurze do solární laboratoře
Osnova
Literatura
•G. N. Tiwari: Handbook of Solar Energy, Springer Verlag (Singapore) 2016, ISBN: 9811008051
•J.-Ch. Hadorn: Solar and Heat Pumpo Systems for Residential Buildings, Wilhelm Ernst and Sohn 2015, ISBN 978-3-433-03040-0
•W. Grassi: Heat Pumps - Fundamentals and Applications, Springer International Publishing 2018, ISBN: 978-3-319-62199-9
•J. Bonin: Heat Pump Planning Handbook, Routledge 2015, ISBN: 9781138784826
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)