TECHNIKA PROSTŘEDÍ (W16OZ003)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Stav prostředí - venkovní prostředí, vnitřní tepelné prostředí, škodliviny v ovzduší, hodnocení znečištění ovzduší
•Tepelné vlastnosti budov - tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí
•Prostup tepla stěnami, prostup tepla průsvitnými konstrukcemi
•Výpočet tepelné zátěže, výpočet tepelných ztrát budov
•Větrání a odsávání - bilance větraného prostoru, proudění vzduchu ve větraném prostoru, přirozené větrání
•Nucené větrání, nucené větrání celkové, místní větrání
•Odsávací zařízení, aerodynamické vlastnosti sacích otvorů, sací nástavce, jednotkové odsavače
•Klimatizace - vlhký vzduch, změny stavu vzduchu
•Dimenzování klimatizačních zařízení
•Rozvody vzduchu - sítě vzduchovodů, proudění vzduchovody
•Dimenzování vzduchovodů, práce ventilátoru v potrubní síti
•Vytápění - tepelná rovnováha vytápěného prostoru, konvektivní vytápění, sálavé vytápění
•Potrubní sítě ústředního vytápění, komponenty otopných soustav, teplovzdušné vytápění
Osnova
Literatura
•Nový, R. a kol.: Technika prostředí, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006.
•ASHRAE: HVAC Systems and Equipment. ASHRAE 2016. 992 pages. ISBN 13-978-1939200266
•Bašta, J.: Porovnání otopných soustav z hlediska některých parametrů. In: VVI, 2018, roč. 27, č. 2, s. 74-79. ISSN 1210-1389.
•Bašta, J. (100 %): Otopné plochy – otopná tělesa. Praha: Ediční středisko ČVUT, Monografie Praha 2016. – 204 s.– ISBN 978-80-01-05943-2.
•Recknagel, H. und Koll.: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. DVI Deutscher Industrieverlag GmbH.
München 2017. ISBN 978-3-8856-7284-0Studijní materiály AJ
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 30.5.2024, 15:22 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)